loader image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, uzyskanych od Państwa za pośrednictwem sklepu internetowego www.vavbeauty.pl (zwanego dalej: „Sklep internetowy”).

Pragniemy zapewnić, że Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa, określonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

1. Administracja danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma VAV ALEKSANDRA KŁOS (zwana dalej: „Administrator”), mająca siedzibę w Warszawie (00-410) przy ul. Solec 18/A54, NIP: 5322051046.

2. Cel pozyskiwania danych
Dane osobowe pozyskiwane są w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia oraz w celu bezpośredniej komunikacji.

3. Rodzaj pozyskiwanych danych
Administrator przetwarza następujące dane: adres poczty elektronicznej, dane adresowe (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku zamówień składanych przez Przedsiębiorców dodatkowo przetwarzane dane to nazwa firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

4. Okres przetwarzania danych
Pozyskane od Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym także dochodzenia roszczeń.

5. Udostępnianie danych innym podmiotom
Administrator udostępnia dane osobowe jedynie podmiotom niezbędnym dla funkcjonowania Sklepu internetowego. Są to m.in. firmy kurierskie, platformy płatności elektronicznych, dostawcy usług z zakresu IT.
Administrator nie przekazuje danych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6. Informacja o Prawach Klientów
Posiadają Państwo następujące prawa: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, muszą Państwo skontaktować się z Administratorem drogą poczty elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek zaniedbań ze strony Administratora, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Polityka Cookies
Strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka). Pliki te są informacjami tekstowymi, zapisywanymi przez serwer na tzw. urządzeniu końcowym, czyli urządzeniu, które wykorzystują Państwo do odwiedzenia naszej strony www. Dostarczają one m.in. danych statystycznych o Państwa aktywności, co pozwala na dostosowanie zawartości strony do Państwa indywidualnych preferencji.
Opcja przyjmowania plików cookies może w każdym momencie zostać przez Państwa wyłączona poprzez zmianę ustawień używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

8. Dane anonimowe
Podczas korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej zbierane są tzw. dane anonimowe, czyli m. in. adres IP, informacje o systemie operacyjnym, rodzaju wykorzystywanej przeglądarki etc. Są one następnie wykorzystywane w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa działania sklepu, technicznych oraz administracyjnych.

9. Postanowienia końcowe
Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane poprzez zamieszczenie treści nowego dokumentu na Stronie internetowej.